Vi har bra och långvariga relationer med våra kunder